Modaistyl.pl - Moda i Styl

ModaiStyl.pl - Moda Folk 2006

moda i styl

moda i styl

Moda Folk 2006 - Pokaz Mody

Moda Folk 2006

Katarzyna Osińska i Paulina Radzikowska; kolekcja Pamiętam ją taką...

Moda Folk 2006 Moda Folk 2006 Moda Folk 2006


Joanna Misztela; kolekcja Cienką nicią

Moda Folk 2006

Moda Folk 2006


Moda Folk 2006 - część 1, Moda Folk 2006 - część 2, Moda Folk 2006 - część 3, Moda Folk 2006 - część 4, Moda Folk 2006 - część 5

foto: Michał Filip Sobanski