Modaistyl.pl - Moda i Styl

Gala Dyplomowa Barbary Hanuszkiewicz 2008

Gala Dyplomowa Barbary Hanuszkiewicz 2008

10 stycznia 2008 odbyła się Gala Dyplomowa Barbary Hanuszkiewicz 2008.

Moda:

pokaz mody: Larysa Kleiman: kolorowy strój męski

pokaz mody: Larysa Kleiman: kurtka

pokaz mody: Larysa Kleiman: kurtka męska z kapturem

foto: M.Filip Sobanski